X
X
X
X

Service and Usage Agreement

HomepageService and Usage Agreement

1.KONU

Bu sözleşme, Kariha İnternet Hizmetleri (kariha.net) ve PORTAL’da yer alan ilgili form ile bilgileri alınan MÜŞTERİ arasında internet hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Sözleşmede belirtilen şartlar üzerinde MÜŞTERİ ve kariha.net tam bir anlaşmaya varmışlardır.

2.TARAFLAR

Kariha İnternet Hizmetleri sözleşmede kısaca kariha.net olarak anılacaktır. Adres: Cumhuriyet Mah. Okul Cd. Belediye İşhanı No: 95 48300 Fethiye/Muğla adresinde mukim bulunan kariha.net MÜŞTERİ: kariha.net ile bu sözleşmeyi, PORTAL üzerinden online internet hizmetleri satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan gerçek veya tüzel kişidir.

3.TANIMLAR

3.1. PORTAL: https://kariha.net/ internet adresinde bulunan web sitesidir.

3.2. MÜŞTERİ İŞLEM MERKEZİ: https://kariha.net/panel MÜŞTERİ’nin PORTAL üzerinde MÜŞTERİ’ye özel ayrılmış alandan; başvuru sırasında verilen bilgilerin değişimi ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.

3.3. SERVİS KULLANIM ŞARTLARI: https://www.kariha.net/kurumsal/hizmet-sartlari/ adresi üzerinden duyurulan satın alınan hizmetlerin kullanımıyla ilgili şartların belirtildiği bilgilerdir.

3.4. OTOMATİK YENİLEME: MÜŞTERİ’nin, bu sözleşmede belirtilen koşulların; PORTAL’da MÜŞTERİ’ye ait sayfalar arasında yer alan web sayfasındaki hizmetlerinin dönem bitiş tarihinde otomatik olarak yenileneceğine dair ilgili alanın işaretli olarak kabul etmesidir.

4.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

4.1. MÜŞTERİ’nin kariha.net’e ait PORTAL’dan online hizmet başvurusu yapması ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme belirsiz sürelidir.

5. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

5.1. Sözleşmeye konu olan hizmetin/ürünün açıklaması, süresi, fiyatı, indirimi ve KDV dahil toplam tutarı sipariş sırasında gösterilir.

6. BİLDİRİMLER

6.1. kariha.net, MÜŞTERİ’ye yapacağı, hizmet yenileme dönemi de dahil olmak üzere, her türlü bildirim için MÜŞTERİ’nin bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetler ile ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulmasındaki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ’nin hizmet yenile dönemlerini bildiği kabulü ile; MÜŞTERİ kariha.net’in, kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili e-posta bildirimlerinde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan kariha.net’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.

6.2. MÜŞTERİ başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra kariha.net’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. kariha.net’e MÜŞTERİ tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelebilecek olan aksaklık ve zararlardan dolayı, MÜŞTERİ kariha.net’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7.kariha.net’İN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

7.1. kariha.net, MÜŞTERİ’nin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde veya müşterinin belirttiği sistemde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartı veya banka havalesi ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servislerini kullanıma açar ve MÜŞTERİ’Yİ bilgilendirir. kariha.net kredi kartı tahsilatlarında hemen banka havaleli veya eft li ödemelerde 3 iş günü içinde hizmet kurulumlarını gerçekleştirir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları madde 8.4.’de belirtilmiştir.

7.2. HOSTİNG & ALANADI. MÜŞTERİ, kariha.net’ten hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini, yeni alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı için Nic.TR’nin istediği gerekli resmi belgeleri kariha.net’e eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra kariha.net’in tescil başvurusunda bulunacağını ve madde 7’de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda kariha.net’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder. kariha.net’ten hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan adı’nın yenileme dönemi gelmeden önce madde.8’de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, kariha.net’in alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, kariha.net’ten hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

7.3 YAZILIM-LİSANS. MÜŞTERİ kariha.net PORTAL’ında veya kariha.net bünyesine bağlı web sitelerinde tanıtılan, tüm özellikleri listelenen, örnek çalışan hâlleri gösterilen web yazılımlarını ödeme sonrasında teslim eder. MÜŞTERİ yazılımı kendi bünyesinde çalıştırmak isterse gerekli altyapı, güvenlik ve kontroller MÜŞTERİ tarafından yapılır. MÜŞTERİ’ye teslim edilen yazılımın 3.kişiler tarafından erişilmesi, çoğaltılması, ücretli veya ücretsiz dağıtılması halinde lisans ücretinin 50 katını ödeyeceğini taahhüt eder.

7.4. KİRALIK SUNUCU. MÜŞTERİ kariha.net’te tanıtımı yapılan sunucuyu ödemesini takip eden 24 saat içinde teslimini yapacaktır. Dedicated sunucularda kariha.net sorumluluğu sunucunun çalışması ve erişebilir olmasıdır. Managed sunucularda ise sunucunun çalışabileceği optimal seviyede çalışabilmesi içi gerekli bakım ve yönetim işlemlerinin yapılmasıdır. 30 günlük tekrarlı sözleşmelerde MÜŞTERİ fatura kesim tarihinden 7 gün öncesine kadar iptal talebini bildirmez ise sözleşme aylık olarak yenilenir ve faturası kesilir.

8. ÜCRET VE ÖDEME

8.1. MÜŞTERİ kariha.net’ten almış olduğu her türlü hizmet’in ödemesini, kariha.net’in hizmetinin başlangıcında kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden dolayı yaşanan aksaklıklardan kariha.net’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

8.2. MÜŞTERİ, kariha.net hosting hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet dönemi başında peşin olarak tahsil edilecek ve buna müteakip hizmet faturası düzenlenerek MÜŞTERİ’nin bildirdiği adrese posta yolu ile gönderilecektir.

8.3. kariha.net, hizmet ücretlerini, MÜŞTERİ’ye online sipariş anında web sayfası ve/veya e-posta yolu ile bildirmektedir. kariha.net her türlü hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, kariha.net web sitesi ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin kariha.net hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

8.4. MÜŞTERİ’nin kariha.net’ten alacağı her türlü hizmet (alan adı dahil) alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir. MÜŞTERİ, kariha.net sistemine kayıtlı kredi kartından tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden kariha.net’in sorumlu tutulamayacağını kabul eder. MÜŞTERİ, ödemesini banka havalesi veya eft ile yapması durumunda, ödeme açıklama bölümünde kendisine iletilen “sipariş numarası”nı veya “alan adını” belirtmekle yükümlüdür. Yeni alım ve hizmet yenileme (süre uzatma )işlemlerinde sipariş sonrasında 7 gün içinde ödemesi ulaşmayan siparişler iptal olacaktır ve MÜŞTERİ’ye e-posta yolu ile bildirilecektir. İlgili süre dolduktan ve sipariş iptal edildikten sonra gönderilen ödemeler de yaşanacak aksaklıklardan kariha.net sorumlu değildir, MÜŞTERİ ilgili siparişi yenilemekle sorumludur.

8.5. NIC.TR’den alınacak yeni alan adlarında, NIC.TR kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanabilecek gecikmelerden kariha.net sorumlu tutulamaz. kariha.net, hizmet yenileme döneminin öncesinde, yenileme döneminin bitiş tarihini MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine bildirecektir. MÜŞTERİ, ödeme şeklini havale olarak tercih etmişse, yenileme tarihinden önce PORTAL üzerinden işlem ve ödeme yapmaması durumunda, alan adı ve hosting hizmetlerinin süresinin uzatılmayacağını, dolayısıyla kariha.net’ten almış olduğu hizmetlerin kesintiye uğrayacağını, bundan dolayı kariha.net’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Müşteri hizmet alımı sırasında sisteme girdiği kredi kartından, yenileme döneminde hizmet bedelinin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını peşinen kabul eder. Müşteri otomatik yenileme seçeneğini PORTAL üzerinden iptal etti ise hizmetin dönem bitişinde yenilenmeyeceğini peşinen kabul eder. Müşteri sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, kariha.net’e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, hizmetlerinin durdurulmasından kariha.net sorumluluk kabul etmeyecektir. Müşteri zamanında ödeme yapmadığı için yaşamış olduğu hizmet kesintilerinden dolayı kariha.net’ten hiçbir zarar tazmininde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

8.6. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve kariha.net’in 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından gerçekleştirilecektir.

8.7. Hosting planıyla birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, kariha.net, MÜŞTERİ’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, kullanımı takip eden aybaşında faturalandırılacaktır. Bu faturaların son ödeme tarihine kadar ödenmemesi nedeniyle kariha.net’in hizmeti durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

9.CAYMA HAKKI

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

Online sipariş ile alınan hosting hizmetlerinde MÜŞTERİ cayma hakkını kullanabilir, aşağıda iletilen mesafeli sözleşmelere dair yönetmeliğin ilgili maddesince hosting hizmeti hariç hizmetler için MÜŞTERİnin cayma hakkı bulunmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.

Mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik madde 15.“Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.”

10. MÜŞTERİ’NİN FESİH HAKKI

10.1. Otomatik yenileme hizmeti aktif olan MÜŞTERİ hizmet dönem bitişinden en geç 30 gün önce, otomatik yenileme hizmeti aktif olmayan MÜŞTERİler diledikleri zaman MÜŞTERİ İşlem Merkezinden destek talebi kaydı açmak sureti ile hizmetlerini iptal talebinde bulunabilir. Bu takdirde hizmetleri kapatılacaktır. Ancak bu durumda MÜŞTERİ kariha.net’ten hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’nin sona erdiği tarihte, MÜŞTERİ’nin kariha.net’e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından veya MÜŞTERİ’nin yapacağı banka havalesi veya eft ile tahsil edilecektir. Sözleşme’nin MÜŞTERİ tarafından sonlandırılması durumunda, MÜŞTERİ’ye ait kariha.net’te bulundurulan bütün kayıtlar silinecektir.

11.kariha.net’in FESİH HAKKI

11.1. kariha.net, MÜŞTERİ’ye önceden yazılı bildirim yaparak bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin kariha.net’e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, MÜŞTERİ’ye iade edilir. MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme’de veya kariha.net Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, kariha.net, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve Sözleşme’yi derhal sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. MÜŞTERİ’den gerekli ödemelerin alınamaması durumunda, kariha.net Sözleşme’yi derhal sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

12. SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

12.1. ÜYELİK- Müşteriler üye hesabı açarken istenilen bilgileri doğru girmek zorundadırlar. Fatura aşamasında sorun çıkmaması için bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Üye bilgilerinin kasıtlı olarak veya sehven yanlış girildiğinin tespiti halinde Kariha bilgiler düzeltilene kadar hesabı aktif etmeme veya dondurma hakkına sahiptir.

12.2. FOOTER LINK – Hazır site ile kurulan sitelerin altında -eğer link kaldırma ücreti ödenmemişse- footer linki bulunur. Sitenin altında bulunacak link veya linkler ücreti ödenmediği halde kaldırıldığında verilen tüm hizmetler uyarı verilmeksizin durdurulur. Footer link ücreti ödendiğinde verilen hizmetler aktif edilir.

12.3. SİTE TAŞIMA – Kariha’dan, eğer site taşıma isterseniz, sitenizi ücretsiz olarak taşıyacaktır fakat bu taşıma işlemini garanti edemez. Ayrıca siteniz taşınırken doğabilecek veri kayıplarından Kariha sorumlu tutulamaz. Buna rağmen Kariha , elinden gelenin en iyisini yapmayı deneyecektir.

12.4. TRAFİK – Trafik kullanımınız seçtiğiniz paketlere göre değişmektedir. Seçtiğiniz paketler size verilen aylık trafik miktarı her ayın 1’inde sıfırlanır. Trafik kotanız dolduğunda hesabınız bir sonraki aya kadar durdurulur. Eğer hesabınızı açtırmak isterseniz paketinizi daha yüksek bant genişliğine sahip bir hosting paketine yükseltebilirsiniz.

12.5. BAYİ HOSTİNG – Reseller müşterileri kendi müşterilerine destek verme konusunda sorumludurlar ve bu konuda Kariha’dan herhangi bir talepte bulunamazlar. Ayrıca Reseller müşterileri , kendi müşterilerinin güvenliklerinden de sorumludurlar. Reseller hizmeti kullanıcılarının sahip oldukları müşterilerin başına gelebilecek hiçbir aksaklıktan Kariha sorumlu TUTULAMAZ.

12.6. SPAM – İstenmeyen email, Toplu email ve Spam email gönderilmesine karşıyız. Spam mail gönderen bir kullanıcının hesabı tespit edildiğinde hesabı uyarı vermeksizin kapatılacaktır! Spam ile reklamı yapılan siteler asla sunucularımızda barınamaz. Hosting ve Bayi Hosting hizmetleri için günlük gönderim limiti 240’tır. Bu limit izinli kullanıcılara gönderilen e-postaları kapsar. IP adresimizin blacklist olmasına sebep olan herhangi bir email hesabını barındıran hizmet hızlı bir şekilde iptal edilecektir.

12.7. YEDEKLEME – Kariha müşterilerinin hesaplarını düzenli olarak yedekler. Sitenizin önceki 2 güne ait yedeği ayrı ayrı olarak tarafımızdan alınır. Tüm bu yedekleme hizmetine karşılık müşteriler doğabilecek donanımsal arızalar (Hard disk arızası) , olağan üstü durumlardan dolayı meydana gelecek veri kayıplarına karşı ( yangın, deprem, sel gibi), yada başka sebeplerden yedeklerine ulaşılamaması durumuna karşı kendileri yedekleme yapmakla mükelleflerdir. Bu tür durumlarda doğabilecek veri kayıplarından Kariha sorumlu tutulamaz. Kariha, müşterinin talep etmesi durumunda hesaplarını 1 ay içinde 2 kereden çok olmamak kaydıyla ücretsiz olarak yedeği geri yükleyebilir. 2 yedek yükleme talebinden sonraki talepler için ücret talep edilir.

12.8. SUNUCU – Sunucu sözleşmeleri aksi kararlaştırılmadıkça aylık olarak yenilenir. Sözleşme periyodu aylık olmayan siparişlerde sözleşme sonunda aylık olarak faturalandırılmaya devam edilir. Sunucuda yapılan işlemlerden ve tutulan verilerden kariha sorumlu tutulamaz. Dedicated olarak sunulan hizmetlerde kariha sadece sunucunun donanım olarak sorunsuz çalışmasını ve internete bağlı olmasından sorumludur. Oluşacak işletim sistemi ve yazılım hatalarından müşteri sorumludur. Managed olarak verilen sunucu hizmetlerinde müşterinin kariha’ya bilgi vermeden işlem yapması ve bir sorun oluşması durumunda kariha verilecek teknik hizmet için ücret talep edecektir. Sunucu sözleşmesi müşteri tarafından aksi talep edilmedikçe aylık olarak yenilenir ve faturası oluşturulur, son faturası ödenmeyen hizmet durdurulur ve yeni fatura oluşturulmaz. Sunucuda oluşacak bir -abuse- durumunda müşteri kendisinden talep edilen bilgiyi 24 saat içerisinde vermesi gerekir. Cevapsız kalması durumunda sunucu -abuse- durumu çözülene kadar durdurulur.

12.9. BARINDIRMA – Web Host müşterileri kendi hesaplarını bir başkasına satamaz veya Kariha hizmetlerini bir başka kullanıcıya satamaz. Web Hosting müşterileri ücretsiz kurulum talep edemezler. Bizim görevimiz sadece müşterilerimize en yüksek erişilebilirliği ve sorunsuz barınmayı sağlamaktır. Hosting hizmeti bir web sitesinin yayını içindir, bu amaç dışında kullanılan hosting hizmeti için uyarı verilebilir, askıya alınabilir veya durdurulabilir. Paylaşılması, kopyalanması yada yayınlanması illegal olan, yahut sınırlandırılmış lisansa ihtiyaç duyan ürünleri, fotoğrafları, videoları, kitapları ve diğer telif hakkı bulunan eserleri izinsiz bir şekilde yayınlayamazlar. Kariha bunun aksini tespit ettiğinde uyarı vermeksizin müşterinin hesabını kapatır. Paylaşımlı olarak sağlanan web hosting hizmeti bağlı bulunduğu sunucuda problem yaratması durumunda kariha ilgili hosting hesabını askıya alabilir veya durdurabilir. Kariha VPS veya Sunucu alınması durumunda sitenin taşınması için yardımcı olacaktır.

12.10. ALANADI – Kariha üzerinden tescil edilen alanadları müşteri paneli üzerinden yönetilir. DNS oluşturma, EPP kodu oluşturma, iletişim bilgileri değişimi müşterinin kendisi tarafından yapılır. Kariha müşteriye yapamadığı işlemler konusunda yardımcı olmaya çalışacaktır. Tescil süresi dolmadan önce belirli aralıklarda müşteri alanadının süresinin biteceği konusunda uyarılır ve tescil süresi dolmadan önce faturasını oluşturup müşteriyi bilgilendirir. Tescil süresi dolan alanadının tekrar aktifleştirme ücreti normal tescil fiyatından yüksek olabilir veya yenileme imkânı olmayabilir. Zamanı dolan alanadının yenilenemediği veya aktifleştirme ücreti hakkında müşteri tarafından bu sözleşme gereği kabul edilmiştir. Kariha’ya doğru yapılan transferlerde EPP kodunun yanlış olması durumunda veya transfer kilidinin aktif olmasından dolayı gerçekleşmeyen durumlarda transfer için yatırılan ücret iade edilmez.

12.11. HAZIR SİTE – Hazır sitelerin tanıtımı yapıldığı ortak web sitelerinde yazılımda bulunan özellikler listelenir ve siteler bu özelliklere sahip olacak şekilde teslim edilir. Hazır site olarak teslim edilen sitelerde sitenin içerik yönetiminden müşteri sorumludur. Kariha hiçbir şekilde ürün, kategori, bilgi sayfaları, ilan vb. yönetimi yapmamaktadır. Sitede gösterilen ticari faaliyetlerin hiçbir aşamasında ortak veya sorumlu değildir. Sitede kullanıcı tarafından gerek FTP, gerek MySQL gerekse panel üzerinden yapılan işlemler sonucunda oluşacak aksaklıkları çözme konusunda kariha sorumlu değildir. Taşıma, sıfırdan kurulum, tema kurulumu işlemleri için ücret talep edilir. Bu tip bir sorunun çözümü veya siteye özellik ekleme gibi işlemler için kariha müşteriye fiyat teklifi sunar. Müşteri tarafından teklif kabul edildiğinde oluşturulan faturanın ödenmesi sonrasında işlemler başlatılır.

12.11.1 E-TİCARET – E-ticaret sitesinin içinde eğer sipariş sırasında istenmemişse SSL ve Ek IP hizmeti bulunmaz. Bankaların sanal pos hizmetinin kurulması için bu hizmetler gerekebilir. Müşteri talep ederse ücreti karşılığında SSL ve Ek IP siteye eklenebilir. E-ticaret sitesi için kullanılan yazılım OpenCart’tır. Seçime sunulan temaların üreticileri farklı kişi veya kurumlardır. Seçilen tema güncel versiyon ile uyumlu olmayabilir. Seçilen temanın kariha’da bulunan en üst versiyonu kurulur. Orijinal tema harici e-ticaret sitesi tercihlerinde versiyon güncellemesi garanti edilemez.

12.12. DESTEK – Bütün destek talepleri müşteri paneli üzerinden yapılmalı ve istenilen bilgiler talep oluşturulma sırasında verilmelidir. Bayi (Reseller) veya Sunucu (Dedicated) müşterileri barındırdıkları siteler için (sunucu kaynaklı problemler hariç) teknik destek alamazlar. Bayi hosting hizmeti alacak müşterilerimizin kendi müşterilerine destek vermesi gerekmektedir. Kurumsal hosting müşterileri veya Ekstra Destek hizmeti almamış müşteriler kritik bir sorun olmadığı sürece destek talebi sistemi üzerinden destek alabilirler. KESİNLİKLE TELEFON, SKYPE, LINE VB. PROGRAMLAR İLE DESTEK ALINAMAZ VEYA TALEP EDİLEMEZ. Destek talepleri içerisinde hakaret/küfür yada aşağılama mevcut ise müşteri hesabı silinir ve bu işlem öncesinden bir uyarı verilmez.

13. kariha.net’İN SINIRLI SORUMLULUĞU

13.1. kariha.net MÜŞTERİ’YE SAĞLANAN HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, kariha.net SERVİSLERİN MÜŞTERİ’NİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİ’NİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA kariha.net’İ SORUMLU TUTAMAZ.

14. kariha.net KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

14.1. Aksi belirtilen durumlar hariç, Müşteri’nin yapacağı tüm işlemler ile ilgili olarak, kariha.net kayıtları geçerli sayılacaktır.

15. DEVİR İŞLEMLERİ

Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki servislerini, kariha.net’e yazılı olarak bildirmeden devir edemez. İlgili işlem için bireysel üyeliklerde devir eden ve alan tarafın kimlik fotokopileri altında imzalı dilekçeleri; tüzel üyelikler için firma yetkililerinin antetli kağıda yazılmış dilekçeleri ile imza sirkülerinde yetkili olarak yazılı kişilerce imzaları ve firma kaşeleri bulunmalıdır. MÜŞTERİ evraklarını (850) 303 56 70 numaralı faksa ve iletisim@kariha.net e-posta adresine iletmek ve ulaştığına dair teyit almakla yükümlüdür.

16. ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

16.1. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, kariha.net servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

17.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

17.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde FETHİYE Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


Top